Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

Graphinisus Kft
Képviselő: Ambrus Csaba
Cím: 1223 Budapest Rókales utca 11.
Web: https://www.motomed.hu.
Email: kérjük, használja a kapcsolatküldő űrlapot

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen célból?

Üzenetküldő űrlap

Ahhoz, hogy üzenetet tudjon nekünk küldeni, arra kérjük, hogy adja meg nevét és email címét.
Az adatkezeléshez Ön az űrlap elküldésével, és jelen tájékoztató elfogadásával beleegyezik.

Az adatokat abból a célból tároljuk, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot.

Az adatokat legfeljebb 90 napig a honlap tárhelyszolgáltatójának szerverein tároljuk, arról másolat nem készül.

IP cím

Az Ön IP címe, melyet internet szolgáltatója oszt ki Önnek, személyes adat, amelyet honlapunk tárhelyszolgáltatója, illetve az általa biztosított szoftver automatikusan naplóz. Ugyanakkor az IP cím sehol sincs összekapcsolva egyéb személyes adatokkal, így személyes azonosításra alkalmatlan. Az adat megtalálható a motomed.hu tárhelyszolgáltatója, a tárhely.eu által biztosított szerver statisztikai illetve az úgynevezett log fájljában. Szolgáltatónk adatkezelési szabályzatát ide kattintva olvashatja el: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf.

Az adatkezelés célja és jogalapja a weboldal hibamentes és biztonságos működése (jogos érdek).

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:
mail:support@tarhely.eu, tel:+36 1 789 2 789, honlap:https://tarhely.eu

Sütik (Cookies)

Amikor meglátogatja a honlapot, egy úgynevezett session cookie kerül a gépére. Ez a PHPSESSID nevű süti törlődik a gépéről, amikor bezárja a böngészőjét, illetve becsukja (elhagyja) az oldalt.

Amikor elfogadja az oldal alján a sütik használatát, ez a tény is egy sütiben tároIódik (cookie_notice_accepted), amely egy hónapig tárolódik a gépén.

Egyéb sütiket a honlap nem helyez el az Ön böngészőjében.

Amennyiben a sütiket törölni szeretné, ezt minden egyes eszközön és böngészőben külön-külön meg kell tennie, amelyről megtekintette a motomed.hu-t.

Kivel osztjuk meg az adatokat?

Adatait nem osztjuk meg harmadik féllel. Az űrlappal elküldött adataihoz a Graphinisus Kft alkalmazottai, illetve a honlap karbantartásával megbízott személyek férnek hozzá.

Az Ön jogai

Önnek joga van kérni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Önnek joga van az adatai keeléséhez megadott hozzájárulást visszavonni, Tájékoztatjuk, hogy ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

Ön jogosult vizsgálatot kezdeményezni vagy panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu )

Alkalmazott jogszabályok

  1. 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
    http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.362143
  2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) -a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj
Scroll to top